Интимността в брака

Интимността засяга цялостната връзка между партньорите. Тя включва и сексуалния живот, но сексът не е задължително да бъде съпроводен с интимност.

В последните десетилетия животът в семейството търпи големи промени, продиктувани от по-високите цели, които си поставят съпрузите във всеки един аспект – личен, професионален, духовен, възпитание и реализация на децата.

Предизвикателствата пред партньорите са свързани с привързаността между тях, общуването и съвместното решаване на проблеми. Неизбежно е тяхното влияние върху сексуалния живот на двойката, защото всички те са елементи на интимността в брака.

Емоционалната зрялост, израз на която са осъзнаването, контролирането на емоциите и умението за подходящото им изразяване, зачитането, уважението и интересът към потребностите, желанията и целите на всеки един партньор, са база за добра интимност. Тя изисква обаче и познание за някои различия в погледа и подхода на мъжете и жените към интимния и сексуален живот.

Популярен възглед е, че „мъжът дава любов, за да получи секс, а жената дава секс, за да получи любов.”

Въпреки разпространеното мнение, че мъжете искат просто секс, проучвания сочат, че причината да държат толкова на секса е, че чрез него те се чувстват обичани и приети от съпругите си. Тоест, за мъжа сексът е доказателство, че е желан и нужен. И още нещо – за много мъже, особено тези, които имат трудности да изразяват емоциите си, сексът се превръща в начин за изразяване любовта към любимата. Това са и причините, поради които мъжете се чувстват отхвърлени, когато се натъкнат на отказ от секс.

Способността на жената да отговори сексуално на своя партньоре свързано с качеството на връзката й с него. Емоционалната сигурност на жената е сред водещите й потребности. Доверието към партньора, проявата на внимание и грижа към преживяванията и интересите й, нежните думи и докосвания са важно условие за добра интимност.

Така стигаме до кръга, в който се преплитат емоционалното и сексуално удовлетворение на партньорите – жената трябва да има емоционална сигурност, за да изпълни сексуалните желания на мъжа, а мъжът има нужда от сексуално задоволяване, за да отговори на нуждите на съпругата си от романтика, грижа и привързаност.

Често, когато между съпрузите има проблеми в общуването, в изразяването на емоциите или в решаването на проблеми, най-засегнатата област е сексът. Поради по-горе споменатите причини, в тези случаи първи от секса се отказват жените.

В последните години сред поводите за пренебрегване на секса в брака е и преумората и липсата на време. Изразходването на цялата енергия в работата, в грижите за децата и дома водят до отслабване на желанието за секс, което с времето става все по-малко.

От своя страна неудовлетворението на съпрузите от секса може да създаде проблеми в другите области на техния живот.

Ето защо, когато мислим за интимността в брака, то трябва да е в посока както на грижата за привързаността и общуването, така и на грижата за сексуалния живот на двойката. Недоразуменията и конфликтите не трябва да са повод за прекъсване на секса, а по-скоро той да се възприеме като преживяване, което може да възстанови връзката, да ви накара да се чувствате по-близки.

Публикувай отзив

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.