Уважение към родителите или емоционална незрялост?

/един щрих към проблема за взаимоотношенията между снахи и свекърви/

Темата за взаимоотношенията между поколенията често присъства както в разговорите в семейството, така и в приятелски разговори. Обект на обсъждане са най-вече проблемните отношения между снахи и свекърви. Зад тези отношения обаче често стоят нерешени проблеми, свързани с емоционалното отделяне на порасналите вече синове.

Въпреки че в съвременното общество все повече се налага отделното живеене на младото семейство, то не задължително е съпътствано от емоционална зрялост и готовност за създаване на нова самостоятелна семейна единица.

Опитът ми показва, че много хора се затрудняват да определят границата на подходящото отношение към родителите и често бъркат уважението си към тях с подчиняване живота си като възрастни на възгледите, изискванията и моделите на мислене и поведение на родителите. Тези затруднения в голяма степен произхождат от активното вмешателство на самите родители в живота на порасналите им вече деца. Причините за това са много – социалната среда, културните особености и семейните традиции, определящи взаимоотношенията и възпитанието в семейството. В последните години към тях се прибавиха и ефектите от често срещания модел на семейство, в което синът е отгледан само от майката поради развод или ранна смърт на бащата. Това често засилва у сина чувството на отговорност за живота и щастието на майка му.

Ето някои индикации, че поведението на съпруга ви излиза извън рамките на уважението:

 1. Поставя нуждите на родителите си над тези на вашето семейство.
 2. Страхува се да наруши традициите в родното му семейство и ги поставя над вашите общи желания.
 3. Обсъжда проблемите с вас и вашите деца най-напред с родителите си.
 4. Когато решавате въпроси, свързани с вашите деца, надделява становището на майка му.
 5. Страхува се да каже “не” на изискванията на родителите си.
 6. Отказва да изразява своята гледна точка, когато тя не съвпада с тази на родителите му.
 7. Често сравнява вас и майка си в справянето ви като домакиня и майка.
 8. Явно или скрито търси одобрението на родителите си.
 9. Чувства се отговорен за живота, здравето и благополучието на родителите си.

Вие можете да смекчите или засилите ефектите от взаимоотношенията между съпруга ви и родното му семейство.

Ето някои препоръки, които ще спомогнат да се справите по-добре с тази тема и ще допринесат за засилване на връзката със съпруга ви:

 1. Говорете със съпруга си за вашия съвместен живот и вземете решения за това как ще гледате и възпитавате децата си, до каква степен ще участват родителите ви, как ще организирате почивките си, как ще прекарвате празниците, какви ще са приоритети ви.
 2. Покажете уважение към родното му семейство и не го настройвайте срещу него.
 3. Търсете подкрепа от съпруга ви относно взаимоотношенията с неговото семейство. Споделяйте му как се чувствате, помолете го за съвет, когато ви е нужен.
 4. Осигурявайте на съпруга си време насаме с родителите му.
 5. Приемете, че със свекърва ви имате различни очаквания за вашите взаимоотношения.
 6. Говорете директно с нея за вашите противоречия. Не използвайте съпруга си като посредник.
 7. Поставете граници в общуването ви с нея – изискванията си относно посещенията й, намесата в грижите за децата и т.н.
 8. Изслушвайте нейната гледна точка. Покажете, че оценявате нейния опит и възгледи. Спокойно и учтиво й благодарете за нейния съвет и ясно й кажете “не” когато е необходимо. Бъдете уверена и ясна, когато изказвате вашата позиция. Винаги й благодарете, когато ви помага.
 9. Показвайте интерес към нейния живот.

Ако продължавате да имате трудности, по-добре потърсете професионален съвет навреме, преди те да са засегнали вашия брачен живот.

Публикувай отзив

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.