Как да изберем семеен консултант?

От моята практика съм установила, че голяма част от хората, които търсят помощ, имат затруднения да намерят подходящ за тях специалист – такъв, на когото да се доверят и от когото да получат помощ. Някои губят време и средства, а често и се обезкуражават, ако са разочаровани от консултацията. Какви са причините за неподходящ избор на специалист и какво е важно да знаем:

1. За много хора водеща при избора на специалист е цената за консултацията. Причината за това са не само сравнително ниските доходи на някои хора, но и липсата на традиции да се ползват подобни специалисти в ежедневието. Затова и този разход се разглежда не като нормален (така както отделяме за храна, лекар, облекло, забавления), а като извънреден. В същото време хората прибягват до услугите на семеен консултант, когато са в криза, т.е. в състояние, от което биха искали да се избавят възможно най-скоро. Това често води до предпочитание на специалист, който има възможност за прием в най-близкото удобно за тях време. Водени от тези два мотива – ниска цена и консултация възможно най-бързо, хората обикновено остават разочаровани. Когато се касае за физическото ни здраве, сме готови за добър лекар да чакаме и да платим по-висока цена. Нашите отношения и емоционалното ни здраве заслужават не по-малка грижа.

 2. Много хора приемат, че щом като даден специалист е семеен или брачен консултант, то той задължително ще им помогне. Така, както не всеки лекар ще ви излекува, макар и да е специалист, какъвто търсите, така и не всеки семеен консултант ще ви помогне. По тази причина е важно:

  • да се интересувате не само от образованието и професионалния опит на консултанта, но и от неговия професионализъм – ангажираността и отговорното отношение към хората, с които работи. Показателни в това отношение са мненията на негови клиенти. Макар да няма специалист, еднакво харесван от всички клиенти, отзивите са ориентир за вас, без да пренебрегвате факта, че връзката ви с консултанта е уникална и тя зависи и от двете страни.
  • когато избирате семеен консултант, който да ви води в разрешаването на семейните ви проблеми, от изключително значение е да ви допадне неговия начин на мислене, защото семейният консултант помага със своите възгледи и опит, а не с готови заучени фрази. Информация в това отношение може да почерпите от негови статии, интервюта, книги, от сайта му, ако има такъв.

Съвременният начин на живот предоставя много възможности за комуникация, които са едно улеснение и в работата на консултанта. Има хора, които държат консултацията да се случва в кабинет и в този случай водещ мотив за избора им на специалист не са неговите професионални качества. Тези хора трябва да знаят, че добрият консултант може да им помогне както в кабинет, така и по телефон и интернет. Skype, електронна поща, телефон са само едно улеснение в динамичния ни начин на живот и възможност за преодоляване на големите разстояния.

Публикувай отзив

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.