Онлайн семейно консултиране

Все по-често онлайн сесиите се предпочитат за целите на семейното консултиране. Световният опит в онлайн консултирането показва, че разговорите в електронна среда не се различават като начин на протичане от консултациите в кабинет. В същото време онлайн консултирането има и някои предимства:

  • Спестява време и средства за придвижване до кабинета;
  • Клиентът се намира в позната за него обстановка;
  • Може да се прави във всяка точка на страната и света при наличен интернет;
  • Спестява неудобството да се излиза в работно време за посещение в кабинет;
  • Дава възможност сесиите да се насрочат гъвкаво във времето според възможностите на клиента;
  • Може да се поддържа връзка със специалиста дори когато сте в командировка или на почивка;
  • При желание могат да се провеждат и по-кратки сесии в сравнение с кабинета, където те са с продължителност минимум 1 час;

В същото време за ефективността на онлайн консултирането допринася:

  • Познатата за клиента обстановка, която спомага за по-бързо изграждане на психологическа връзка между клиент и терапевт;
  • И клиентът, и консултантът обикновено се фокусират върху същността на проблема по-бързо;

Методиката и процедурата на работа е същата както в терапевтичния кабинет. Първият разговор има за цел оценяването на ситуацията и проблема. Обсъждат се поводът за консултиране, естеството на проблема, както и възможностите за неговото решаване. Следва изготвяне на индивидуален план за работа, който се определя от естеството на проблема, конкретните обстоятелства и предпочитанията на клиента.

Когато клиентът иска да чуе само мнение на специалиста по даден въпрос, работата може да се изчерпи с един разговор.

Честота на срещите се договаря в зависимост от потребностите и възможностите на клиента, като най-често се започва с ежеседмични.

Цената за индивидуален час /60 минути/ е 100 лв., за двойка – 120 лв.

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.