Tag Archives: снахи и свекърви

Уважение към родителите или емоционална незрялост?

/един щрих към проблема за взаимоотношенията между снахи и свекърви/ Темата за взаимоотношенията между поколенията често присъства както в разговорите в семейството, така и в приятелски разговори. Обект на обсъждане са най-вече проблемните отношения между снахи и свекърви. Зад тези отношения обаче често стоят нерешени проблеми, свързани с емоционалното отделяне на порасналите вече синове. Въпреки че в съвременното общество все повече се налага отделното живеене на младото семейство, то не задължително е съпътствано от емоционална […]

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.