Кризата в брака (съжителството) в първите години

В началото на интимната връзка обикновено всеки дава максимума от себе си, за да се хареса на другия. И двамата партньори искат да получат любов, топлина, добри думи и затова се стремят да прекарват повече време заедно.

С напредването на връзката настъпва момент, в който в една или друга степен всеки търси повече свобода и лично време. Канадският психотерапевт Ги Корно казва: «Нашата идентичност е резултат от двупосочно движение: приближаване към другия, за да намерим любов, и раздалечаване от другите, за да утвърдим различието си». В този момент от значение стават моделът на привързаност, изграден в детството, и способността да поддържаме чувство за собствена стойност. От тях зависи как двойката ще балансира между личните и общи занимания. Колкото повече човек цени себе си, толкова по-малко претенции има към другите, дава и получава повече доверие и любов. Когато човек смята, че не струва много, очаква да бъде лъган, винаги се чувства недооценен, поради което прибягва да всякакви манипулации, за да получи внимание и одобрение.

Семейният консултант помага за откриване корените на ниската самооценка и подобряване взаимоотношенията в настоящето семейство така, че всеки да се чувства уважаван и ценен.

На следващ етап от развитието на отношенията, особено след появата на дете, на преден план излизат очакванията от другия партньор за ролята му в дома. Големите различия във възгледите относно ролите на мъжа и жената в семейството създават предпоставки за чести конфликти, защото засягат важни области от съвместния живот като отглеждането на децата, финансовите въпроси, домашните задължения и други.

Ролята на консултанта е да помогне на партньорите да открият това, което харесват или не в моделите на семействата, в които са израснали, и да създадат свой собствен семеен стил.

Семейният консултант учи партньорите да комуникират ефективно, да изразяват чувствата си и да се подкрепят емоционално. Работата по промяна на отношенията е в посока изграждане умения у всеки да се променя, когато е необходимо, да приема, вместо да изисква, да дава, вместо да взема, да отстъпва, вместо да напада.

Двойките биха си спестили много разочарования, ако потърсят помощ още при поява на първите разногласия. Още по-добре е, ако направят това преди да решат да се обвържат трайно. Семейният консултант ще им помогне да открият проблемните различия във възгледите и моделите на поведение, които биха създали кризи в отношенията. Той ще насочи партньорите към изграждане на умения за общуване и решаване на конфликти, които ще допринесат за запазване на уважението и любовта.

Публикувай отзив

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.