Изневярата

Над 50 % от двойките, търсещи помощ от брачен консултант, го правят по повод изневяра. Причините за това са силните, опустошителни емоции на нараненият партньор след разкриване на изневярата, както и дългия път към възвръщане на доверието. Реакциите на предадения съпруг произтичат от дълбокото чувство на загуба, от безпокойството, причинено от настъпилата несигурност, които могат да доведат до депресия (включително самоубийствени мисли). Често нараненият партньор маниакално се вторачва в детайлите на извънбрачната връзка, продължително наблюдава за по-нататъшни знаци за измама, има натрапчиви образи. Най-силно се травматизират онези съпрузи, които са имали голямо доверие и са били най-неподозрителни.

Какво трябва да знаят потърпевшите? Извънбрачните връзки могат да се случат както в бракове с проблеми, така и в добри бракове. Сред причините за изневярата са ниска самооценка, дефицит в отношенията (слаба привързаност), социален контекст, в който изневярата намира извинение. Застрашени са най-вече семейства, в които грижата за децата е на първо място и по този начин брачната връзка е занемарена. Изследователите на брачните отношения са обединени около становището, че това, което кара съпруг да търси извънбрачна връзка най-често не е любовта, а начинът, по който изневеряващият се вижда в очите на другия.

Това, което помага за справянето с чувствата, породени от изневярата е:

  1. Приемането на факта, че се е случило (безплодни са „само ако…“ или „защо на мен?“)
  2. Съзнателното фокусиране върху справянето и говоренето свободно за това, което се е случило. Повечето имали извънбрачна връзка мислят, че говоренето за изневярата със съпруга ще създаде повече проблеми, ще го разстрои, а и самите те се чувстват некомфортно да говорят за собствените си грешки, но фактически това е пътят за възобновяване на интимността.
  3. Позволяване на времето да излекува и най-вече вяра във възможността за възстановяване на отношенията.
  4. Разбирането, че това не е само персонална грешка на единия или другия партньор, а плод и на взаимоотношенията в двойката, както и на социални фактори. Виждането на изневярата само като лична грешка или само като плод на брака неизбежно води до лични обвинения, чувство за срам, наранена гордост.

Дали двойката ще продължи заедно или ще се раздели след изневяра, зависи от желанието на двамата да преосмислят досегашната си връзка и мотивацията им за промяна. Ако изневерилият партньор твърдо е застанал зад позицията, че това, което е направил, е в реда на нещата, че другият го е подтикнал към такова действие, и откаже да се включи в терапия, шансовете за възстановяване намаляват. Възможностите за спасение на връзката са правопорпорционални на съчувствието на изневерилия съпруг към болката, която е причинил.

Брачният консултант помага на двойката да се справи с чувствата, да разбере факторите, предразположили случването на изневярата в конкретния случай, да премине през стадиите на приемане, разбиране, прошка и изграждане на нови, по-силни отношения. Когато помощ търси само нараненият съпруг, консултантът му помага да се справи с чувствата си, да направи ретроспекция на собствения си път и на двойката като цяло и да осъществи желаните промени в личния си път и във взаимоотношенията си.

Публикувай отзив

За Мая Манева

Мая Манева е семеен консултант и терапевт. Магистър е по семейно консултиране, завършила в Нов Български Университет по програма, която се осъществява от водещи специалисти съвместно с Института по Фамилна Терапия в Лондон и Университета в Льовен, Белгия. Има практика в град София.

Автор е на две книги, насочени към хората, търсещи себепознание и себеусъвършенстване в личен и семеен аспект.